De Boodschap zal alleen hen treffen, die nog een vonk Waarheid in zich dragen en het innige verlangen om werkelijk mens te zijn.

Uit de Graalsboodschap „Ten Geleide!“

Wie de vaste wil tot het goede in zich heeft en zich inspant om aan zijn gedachten reinheid te verlenen, die heeft de weg naar de Allerhoogste reeds gevonden!

Voordracht: Wat zoekt u?

De weg naar het Licht moet ieder afzonderlijk in zichzelf beleven, hij moet hem zelf ontdekken, wanneer hij veilig daarop wil gaan. Alleen datgene wat de mens innerlijk beleeft, in al zijn schakeringen aanvoelt, heeft hij zich volledig eigen gemaakt!

Voordracht: Ontwaakt!

Ik spreek ook niet tot kerken en partijen, niet tot orden, sekten en verenigingen, maar enkel en alleen in alle eenvoud tot demens zelf. Het is verre van mij iets bestaands omver te werpen, want ik bouw op, vul tot nu toe onopgeloste vragen aan, die een ieder in zich moet dragen, zodra hij maar iets beter nadenkt.

Voordracht: Dwalingen

Ik sla voor u met mijn Boodschap thans het boek van de schepping open! De Boodschap toont u duidelijk de taal van God in de schepping, die u moet leren begrijpen, opdat u zich haar geheel eigen kunt maken.

Voordracht: De taal des Heren