Abd-ru-shin

Zijn burgerlijke naam was
Oskar Ernst Bernhardt.

Van 1923-1938 heeft hij voordrachten gehouden,
die hij later in zijn driedelige werk

“Im Lichte der Wahrheit”

(„In het Licht der Waarheid“) bundelde.

Woorden die Abd-ru-shin aan de lezers van zijn werk richtte:
„1927 heb ik reeds erop gewezen dat de lezers alleen op het Woord moeten letten en niet op de brenger daarvan. Het werk ernstig te onderzoeken en daarvan alleen dat aan te nemen dat een ieder voor zichzelf met werkelijke overtuiging als juist kan erkennen, is mijn bijzondere raad, omdat hem slechts op zulk een grondslag nut daaruit kan ontstaan.“

verder