Inhoudsopgave

In het Licht der Waarheid

Deel I

Ten geleide!

 1. Wat zoekt u?
 2. De roep om de helper
 3. De antichrist
 4. Zedelijkheid
 5. Ontwaakt!
 6. Het zwijgen
 7. De weg omhoog
 8. Eredienst
 9. Verstarring
 10. Kinderlijkheid
 11. Kuisheid
 12. De eerste schrede
 13. De wereld
 14. De ster van Bethlehem
 15. De strijd
 16. Moderne geesteswetenschap
 17. Verkeerde wegen
 18. Wat scheidt zo vele mensen thans van het Licht?
 19. Er was eens … !
 20. Dwalingen
 21. Het mensenwoord
 22. De vrouw van de naschepping
 23. Overgave
 24. Traagheid van geest
 25. De aardemens tegenover zijn God
 26. Al het dode in de schepping moet worden opgewekt, opdat het zijn eigen oordeel zal vellen!
 27. Het Boek des Levens
 28. Het Rijk der Duizend Jaren
 29. Een noodzakelijk woord
 30. De grote komeet
 31. De wereldleraar
 32. De vreemdeling
 33. Redding! Verlossing!
 34. De taal des Heren

Deel II

 1. Verantwoordelijkheid
 2. Het lot
 3. Hoe de mens werd geschapen
 4. De mens in de schepping
 5. Erfzonde
 6. God
 7. De innerlijke stem
 8. De religie der Liefde
 9. De Verlosser
 10. Het geheim van de geboorte
 11. Is occulte scholing aan te raden?
 12. Spiritisme
 13. Aan de aarde gebonden
 14. Is geslachtelijke onthouding bevorderlijk voor de geest?
 15. Gedachtenvormen
 16. Waak en bid!
 17. Het huwelijk
 18. Het recht van het kind ten aanzien van de ouders
 19. Het gebed
 20. Het Onze Vader
 21. Aanbidding van God
 22. De mens en zijn vrije wil
 23. Ideale mensen
 24. Werpt alle schuld op Hem
 25. De misdaad van de hypnose
 26. Astrologie
 27. Symboliek in het lot van de mens
 28. Geloof
 29. Aardse goederen
 30. De dood
 31. Overleden
 32. Wonderen
 33. De doop
 34. De Heilige Graal
 35. Het geheim Lucifer
 36. De gebieden van het duister en de verdoemenis
 37. De gebieden van het Licht en het paradijs
 38. Wereldgebeuren
 39. Het verschil in oorsprong tussen mens en dier
 40. De scheiding tussen mensheid en wetenschap
 41. Geest
 42. Scheppingsontwikkeling
 43. Ik ben de Heer, uw God!
 44. De onbevlekte ontvangenis en de geboorte van de Godszoon
 45. De kruisdood van de Godszoon en het Avondmaal
 46. Kom af van het kruis!
 47. Dit is mijn vlees! Dit is mijn bloed!
 48. Opstanding van het aardse lichaam van Christus
 49. De mening van de mens en de Wil van God in de wet van de wisselwerking
 50. De Mensenzoon
 51. De seksuele kracht en haar betekenis voor het geestelijk omhoogstijgen
 52. Ik ben de opstanding en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij!
 53. Grofstoffelijkheid, fijnstoffelijkheid, stralingen, ruimte en tijd
 54. De dwaling van het helderzien
 55. Soorten van helderzien
 56. In het rijk der demonen en fantomen
 57. Occulte scholing, vleesvoeding of plantaardige voeding
 58. Heilmagnetisme
 59. Leeft in het heden!
 60. Wat moet een mens doen om te kunnen ingaan in het Godsrijk?
 61. U ziet de splinter in het oog van uw broeder en let niet op de balk in uw eigen oog!
 62. De strijd in de natuur
 63. Uitstorting van de Heilige Geest
 64. Geslacht
 65. Kan ouderdom een belemmering vormen voor geestelijk omhoogstijgen?
 66. Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!
 67. Goden – Olympus – Walhalla
 68. Schepsel mens
 69. En duizend jaren zijn als één dag!
 70. Aanvoeling
 71. Het leven

Deel III

 1. In het land van de schemering
 2. Piekeren
 3. Vrijwillige martelaren, religieuze fanatici
 4. Dienaren van God
 5. Het instinkt der dieren
 6. De vriendschapskus
 7. Het verbogen werktuig
 8. Het kind
 9. De opgave van de vrouw
 10. Alomtegenwoordigheid
 11. Christus heeft gezegd … !
 12. Scheppingswet “Beweging”
 13. Het aardse lichaam
 14. Het geheim van het bloed
 15. Het temperament
 16. Ziet, gij mens, hoe u uw weg door de schepping moet gaan, opdat de lotsdraden uw omhogstijgen niet belemmeren, maar bevorderen!
 17. Een nieuwe wet
 18. Plicht en trouw
 19. Schoonheid der volkeren
 20. Het is volbracht!
 21. Aan de grens van het grofstoffelijke
 22. Het erkennen van God
 23. De naam
 24. Het “Wesenhafte”
 25. De kleine “Wesenhaften”
 26. In de grofstoffelijke werkplaats van de “Wesenhaften”
 27. Een ziel trekt verder …
 28. Vrouw en man
 29. Verbogen zielen
 30. De geestelijke leider van de mens
 31. Lichtdraden boven u!
 32. De Oerkoningin
 33. De kringloop der stralingen
 34. Mijdt de farizeeërs!
 35. Bezeten
 36. Bidt, dan wordt u gegeven!
 37. Dank
 38. Er zij Licht!
 39. “Wesenlos”
 40. Kerstmis
 41. Valt niet in verzoeking
 42. Familiebanden
 43. Het vertrouwde thuis
 44. Gelovigen uit gewoonte
 45. Ziet wat voor u van nut is!
 46. Alwijsheid
 47. Het zwakke geslacht
 48. De vernielde brug
 49. De hoedster van de vlam
 50. Scheppingsoverzicht
 51. De ziel
 52. Natuur
 53. Geestkiemen
 54. Wezenskiemen
 55. De ring van het “Wesenhafte”
 56. De oergeestelijke sferen I
 57. De oergeestelijke sferen II
 58. De oergeestelijke sferen III
 59. De oergeestelijke sferen IV
 60. De oergeestelijke sferen V
 61. De oergeestelijke sferen VI
 62. De oergeestelijke sferen VII
 63. Nawoord: Hoe de Boodschap moet worden opgenomen