Turinys

Tiesos Šviesoje

I Tomas

Vietoj pratarmės

 1. Ko ieškote jūs?
 2. Vedlio šaukimasis
 3. Antikristas
 4. Dorovė
 5. Pabuskite!
 6. Tylėjimas
 7. Kilimas
 8. Kultas
 9. Sąstingis
 10. Vaikiškumas
 11. Skaistybė
 12. Pirmasis žingsnis
 13. Pasaulis
 14. Betliejaus žvaigždė
 15. Kova
 16. Šiuolaikinis dvasinis mokslas
 17. Klystkeliai
 18. Kas šiandien atskiria žmones nuo Šviesos?
 19. Tai buvo seniai…!
 20. Paklydimai
 21. Žmogaus žodis
 22. Moters vaidmuo Kūrinijoje
 23. Atsidavimas
 24. Dvasios tingumas
 25. Žemės žmogus savojo Dievo akivaizdoje
 26. Visa, kas negyva Kūrinijoje, bus atgaivinta
 27. Gyvenimo Knyga
 28. Tūkstančio metų Karalystė
 29. Būtinas žodis
 30. Didžioji kometa
 31. Pasaulių Mokytojas
 32. Ateivis
 33. Išsigelbėjimas! Išganymas!
 34. Viešpaties kalba

II Tomas

 1. Atsakomybė
 2. Likimas
 3. Žmogaus sukūrimas
 4. Žmogus Kūrinijoje
 5. Prigimtinė nuodėmė
 6. Dievas
 7. Vidinis balsas
 8. Meilės religija
 9. Išganytojas
 10. Gimimo paslaptis
 11. Ar rekomenduojamos okultinės pratybos?
 12. Spiritizmas
 13. Pririštas prie Žemės
 14. Ar lytinis susilaikymas padeda vystyti dvasią?
 15. Minčių formos
 16. Būk budrus ir melskis!
 17. Santuoka
 18. Vaiko teisė į tėvus
 19. Malda
 20. Tėve mūsų
 21. Dievo garbinimas
 22. Žmogus ir jo laisva valia
 23. Idealūs žmonės
 24. Perkelkit Jam visas kaltes
 25. Hipnozė – tai nusikaltimas
 26. Astrologija
 27. Simbolika žmogaus likime
 28. Tikėjimas
 29. Žemiškos gėrybės
 30. Mirtis
 31. Atsiskyręs
 32. Stebuklas
 33. Krikštas
 34. Šventasis Gralis
 35. Liuciferio paslaptis
 36. Tamsos sferos ir prakeikimas
 37. Šviesos sferos ir rojus
 38. Pasaulio vyksmas
 39. Žmogaus ir gyvūno kilmės skirtumas
 40. Atskirtis tarp mokslo ir žmonijos
 41. Dvasia
 42. Kūrinijos raida
 43. Aš esu Viešpats, Tavo Dievas!
 44. Nekaltas prasidėjimas ir Dievo Sūnaus gimimas
 45. Dievo Sūnaus mirtis ant kryžiaus ir Paskutinė vakarienė
 46. Nuženk nuo kryžiaus!
 47. Tai yra mano kūnas! Tai yra mano kraujas!
 48. Kristaus žemiškojo kūno prisikėlimas
 49. Žmogiškasis suvokimas ir Dievo Valia priežasties pasekmės dėsnyje
 50. Žmogaus Sūnus
 51. Seksualinės energijos reikšmė dvasiniam tobulėjimui
 52. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, niekas nenueis pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane!
 53. Grubioji materija, subtilioji materija, spinduliavimai, erdvė ir laikas
 54. Aiškiaregystės klaida
 55. Aiškiaregystės rūšys
 56. Demonų ir fantomų karalystėje
 57. Okultinės pratybos, mėsiškas ir augalinis maistas
 58. Išgijimo magnetizmas
 59. Gyvenkite dabartimi!
 60. Ką turi padaryti žmogus, kad galėtų patekti į Dievo karalystę?
 61. Matai krislą savo brolio aky, bet nepastebi pagalio savo akyse!
 62. Gamtoje vykstanti kova
 63. Šventosios Dvasios atsivėrimas
 64. Lytis
 65. Ar amžius gali būti dvasinio kilimo kliūtimi?
 66. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!
 67. Dievai – Olimpas – Valhala
 68. Žmogus – kaip sutvėrimas
 69. Tūkstantis metų – kaip viena diena!
 70. Pojūtis
 71. Gyvenimas

III Tomas

 1. Priešaušrio žemėje
 2. Susimąstėliai
 3. Savanoriai kankiniai, religiniai fanatikai
 4. Dievo tarnai
 5. Gyvūnų instinktas
 6. Draugystės bučinys
 7. Iškreiptas įrankis
 8. Vaikas
 9. Žemiško moteriškumo uždavinys
 10. Visur esati Esatis
 11. Kristus sakė… !
 12. Kūrinijos Įstatymas  «Judėjimas»
 13. Žemiškas kūnas
 14. Kraujo paslaptis
 15. Temperamentas
 16. Žiūrėk, žmogau, kaip privalai keliauti per šią Kūriniją, kad likimo gijos ne stabdytų tavo kelimą, o jį skatintų!
 17. Naujas Įstatymas
 18. Pareiga ir ištikimybė
 19. Tautų grožis
 20. Atlikta!
 21. Ties grubiosios materijos riba
 22. Dievo atpažinimas
 23. Vardas
 24. Esybiškumas
 25. Mažosios esybės
 26. Esybių grubiosios materijos dirbtuvėse
 27. Siela keliauja…
 28. Moteris ir vyras
 29. Iškreiptos sielos
 30. Žmogaus dvasinis vedlys
 31. Šviesos gijos virš jūsų!
 32. Didžioji Karalienė
 33. Spinduliavimų apytakos ratas
 34. Venkite fariziejų!
 35. Apsėstieji
 36. Prašykite ir jums bus duota!
 37. Padėka
 38. Tebūnie Šviesa!
 39. Beesmis
 40. Kalėdos
 41. Nesileiskite gundami!
 42. Šeimos jausmas
 43. Brangieji namai
 44. Tikintieji iš įpročio
 45. Pažvelk, kas tau naudinga!
 46. Visa apimanti Išmintis
 47. Silpnoji lytis
 48. Sugriautas tiltas
 49. Liepsnos sergėotoja
 50. Kūrinijos apžvalga
 51. Siela
 52. Gamta
 53. Dvasios daigai
 54. Esybiškiėji daigai
 55. Esybiškumo žiedas
 56. Pirminio dvasiškumo lygmenys I
 57. Pirminio dvasiškumo lygmenys II
 58. Pirminio dvasiškumo lygmenys III
 59. Pirminio dvasiškumo lygmenys IV
 60. Pirminio dvasiškumo lygmenys V
 61. Pirminio dvasiškumo lygmenys VI
 62. Pirminio dvasiškumo lygmenys VII
 63. Baigiamasis žodis: Kaip priimti Žinią