Abd-ru-shin

“Mano tikslas – dvasinės kilmės.

Tačiau aš neskleidžiu jokios naujos religijos, nenoriu įkurti jokios naujos bažnyčios, juo labiau – sektos. Visiškai paprastai noriu pateikti aiškų savaiminio, Dievo Valią atspindinčio Kūrinijos vyksmo paveikslą, kad žmogus pajėgtų atpažinti, kokie keliai jam yra geri.”