Įžanga

VIETOJ PRATARMĖS!

 

Ateina praregėjimas ir tikėjimas virsta įsitikinimu. Tik įsitikinime glūdi išsivadavimas ir išganymas!

Kalbu tik tiems, kurie rimtai ieško. Jie privalo norėti ir sugebėti tiksliai patikrinti šią objektyvią Tiesą! Religiniai fanatikai ir lengvabūdžiai svajotojai tegu laikosi nuošalyje; nes jie tiesai kenkia. Piktavaliai ir neobjektyvūs šiuose žodžiuose ras sau nuosprendį.

Žinia pasieks tik tuos, kurie savyje nešioja tiesos kibirkštį ir troškimą, iš tikrųjų būti žmogumi. Tokiems ši žinia taps žibintu ir atrama. Ji be aplinkkelių išves juos iš dabartinės painiavos chaoso.

Toliau išdėstyta žinia neatneš naujos religijos, tačiau visiems rimtiems skaitytojams ir klausytojams bus fakelu, padėsiančiu rasti teisingą kelią, kuris juos ves į išsiilgtas aukštumas.

Tik tas, kuris pats juda, gali dvasiškai tobulėti. Kvailys, besinaudojantis svetimomis, į gatavų pažiūrų formą įvilktomis pagalbinėmis priemonėmis, eina savuoju keliu lyg su ramentais, nors turi sveikas kojas. Tačiau vos tik jis, kaip įrankius kilimui, drąsiai panaudos visus sugebėjimus, snaudusius jame ir laukusius, kol juos pašauks, jis panaudos jam patikėtą turtą pagal Kūrėjo valią ir žaismingai nugalės visas jo kelią kertančias kliūtis, kurių tikslas – nukreipti nuo kelio.

Todėl pabuskite! Tik įsitikinime glūdi tikrasis tikėjimas, o įsitikinimas pasiekiamas beatodairiškai tikrinant ir svarstant! Nuostabioje savojo Dievo kūrinijoje gyvenkite kaip gyvieji!

Abd-ru-shin