Citate pe diverse teme

          Ascultătorul și cititorul conferințelor mele să lucreze mereu în sine însuși, să sondeze și să construiască poduri atât de la o conferință la alta, cât și în exterior, în cursul evenimentelor mari și mici din lume! Abia atunci va putea să înțeleagă Mesajul Graalului și va descoperi că acesta se închide cu timpul într-un întreg desăvârșit, fără să lase nici o lacună.

Conferința „Creatura om”

          Gândurile voastre sunt solii pe care îi trimiteți în lume și care se întorc încărcați greu cu cele gândite de voi, fie acestea bune sau rele. Fără tăgadă! Gândiți-vă la faptul că gândurile voastre sunt lucruri, că se formează spiritual, că adesea formează structuri care dăinuiesc dincolo de sfârșitul vieții corpului vostru — astfel se clarifică multe pentru voi. Așa se explică de ce e corectă afirmația: „căci faptele lor vin cu ei!” Creațiile mentale sunt lucrări care odată și odată vă ajung din urmă! Care formează inele luminoase sau întunecate în jurul vostru, inele pe care trebuie să le străbateți pentru a pătrunde în lumea spirituală. Nici un adăpost, nici o intervenție nu poate să vă ajute în privința asta, pentru că aveți dreptul la autodeterminare. De aceea trebuie ca ois ă faceți primul pas în toate. Primul pas nu e greu, depinde doar de voință, care se vestește prin gânduri. În felul acesta duceți atât cerul, cât și iadul în voi înșivă.

Conferința „Treziți-vă!”

          Cuvintele pe care voi le formați, frazele, alcătuiesc soarta voastră exterioară pe acest Pământ. Ele sunt ca semințele într-o grădină cu care voi vă înconjurați; pentru că fiecare cuvânt omenesc ține de lucrările cele mai vii pe care voi puteți să le înfăptuiți pentru voi în această Creație.

Conferința „Cuvântul omenesc”

          „Ce seamănă omul, aceea va culege înmulțit!”
Aceste puține cuvinte conțin și exprimă mult mai mult decât își imaginează unii. Ele corespund cu cea mai mare precizie și exactitate evenimentelor reale ale acțiunii reciproce din Creație. Nu se poate găsi o expresie mai nimerită în această privință. Așa cum la recoltă se culege multiplul a ceea ce s-a semănat, exact la fel, corespunzător felului voinței sale, îl ajunge de fiecare dată pe om ceea ce el a trezit la viață și a trimis în lume.
Prin urmare, omul suportă spiritual responsabilitatea pentru tot ce face. Această responsabilitate se instituie deja odată cu decizia, nu abia cu fapta împlinită — care nu e decât o consecință a deciziei. Iar decizia este trezirea unei voințe serioase!

Conferința „Responsabilitate”

          Oamenii vorbesc despre soartă meritată sau nemeritată, despre recompensă și pedeapsă, răsplată și karma. Toate acestea sunt doar denumiri incomplete pentru o lege a Creație, Legea Acțiunii Reciproce! O lege care se află în întreaga Creație de la începutul începuturilor și care în marea, infinita devenire a fost împletită indestructibil ca parte necesară a creării însăși și a dezvoltării. Această lege susține și vivifică ca un sistem gigantic format din cele mai fine fibre nervoase imensul Univers și încurajează mișcare continuă, un etern dă-primește! Simplu și firesc, și totuși atât de precis exprimat deja de Iisus Christos: „Ce seamănă omul, aceea va culege!”

Conferința „Soartă”

          E o mare greșeală să se creadă că odată cu nașterea începe o nouă viața, că un copil este „nevinovat” la naștere și că toate evenimentele pot fi luate în calcul numai din perspectiva scurtei existențe pământești. Dacă ar fi într-adevăr așa, atunci conform legilor actuale e de la sine înțeles că încheierea efectelor tuturor cauzelor ar trebui să aibă loc pe parcursul unei vieți pământești.

Conferința „Soartă”

          Nu există un al doilea eveniment, altul decât moartea, care datorită inevitabilității sale să fie tot mereu dat la o parte în gând. Totuși nu există un alt eveniment atât de semnificativ în viața pământească, cu excepția nașterii. E totuși bătător la ochi faptul că omul vrea să se ocupe atât de puțin chiar cu începutul și sfărșitul vieții sale pământești, în timp ce caută să asocieze o semnificație profundă tuturor celorlalte evenimente, chiar lucrurilor cele mai neglijabile.

Conferința „Soartă”

          Moartea ca eveniment în sine nu este nimic altceva decât nașterea în lumea de materie fină — asemănător procesului nașterii în lumea de materie brută.

În Lumina Adevărului, Conferința „Soartă”